Uhow.info

Virksomhet

Hvorfor Elektrisitet påvirker jorda?

Hvorfor Elektrisitet påvirker jorda?

Stockbyte / Stockbyte / Getty Images Det er ikke så mye strøm som påvirker jordas miljø, men heller de metoder for kraftproduksjon.En massiv mengde energi er nødvendig for produksjonen av elektrisitet.Det er anslått at om lag 40 prosent av all energibruk i USA er involvert i produksjon ...

Viktigheten av de elektriske egenskapene til Gips

Viktigheten av de elektriske egenskapene til Gips

Jupiterimages / Photos.com / Getty Images Gips er den kjemiske forbindelsen kalsiumsulfatdihydrat.Det forekommer naturlig i krystallinsk form i marine saltavleiringer der dens geologiske navn er anhydritt.Det blandes lett med vann for å danne en gipslignende materiale som setter seg ras...

Slik konverterer SPT til Ground Lagertrykk

Slik konverterer SPT til Ground Lagertrykk

Jupiterimages / Pixland / Getty Images Lageret trykket av en jord er den maksimale belastning at det kan bære før den svikter ved klipping eller kondense.Denne verdien er den primære faktor ved utformingen av fundament.Den standard penetrasjon test er en enkel metode for å estimere de m...