Uhow.info

Administrerende Typen

Finansieringskilder i Finance

Finansieringskilder i Finance

penger, penger, penger bilde av easaab fra Fotolia.com Bedrifter trenger penger til å finansiere sine operasjoner, store prosjekter, ekspansjon i nye markeder og investeringer.Driftsresultatet kanskje ikke være tilstrekkelig til å dekke likviditetsbehov fordi organisasjoner kan invester...

HovedkilderEquity Finance

HovedkilderEquity Finance

penger, penger, penger bilde av easaab fra Fotolia.com Equity finansiering hjelper organisasjoner samle inn penger som trengs for sine operasjoner, utvidelse og langsiktige investeringer uten å betale renter på et kvartalsvis, halvårlig ellerårlig basis.Aksjonærer har kontroll over orga...

Hvordan man kan dempe Financial Risk

Hvordan man kan dempe Financial Risk

måle økonomisk suksess bilde av Blaine stiger fra Fotolia.com Kontantstrøm er selve livsnerven i mest vellykkede forretningsdrift.Jo mer tilgang et selskap har til kontantstrøm, jo ​​mer sannsynlig er det at ledelsen kan utnytte lønnsomme muligheter når de kommer sammen.Denne typen risi...

Strategier for finansiering Working Capital

Strategier for finansiering Working Capital

lager de marchandises bilde ved Melisback fra Fotolia.com Arbeidskapitalen er en indikator på et selskaps finansielle helse på kort sikt.Det er differansen mellom omløpsmidler - kontanter, kundefordringer og varelager - og kortsiktig gjeld.Arbeidskapitalen viser til investorer firmaets ...

The Role of Business Finance

The Role of Business Finance

finans bilde av Christopher Hall fra Fotolia.com Finance serverer en viktig rolle for ethvert selskap, fordi det har å gjøre med en forretnings midler.Forretnings finans avdelinger har ansvaret for å overvåke alle finansielle aktiviteter i selskapet, og fungere som slusene når pengene k...

De økonomiske målene av en bedrift

De økonomiske målene av en bedrift

næringsvirksomhet bilde av peter ansetter Images fra Fotolia.com effektive forretningsplaner omfatter finansielle mål: måter å måle regnskaps ytelsen til et firma som viser eiernes evne til å forfølge sine forretningsmessige mål og beviseorganisasjonens langsiktige levedyktigheten til u...

Hvordan sette et budsjettmøte

Hvordan sette et budsjettmøte

Thinkstock / Comstock / Getty Images Budsjett møtene er viktige fordi de tillater deg å presentere for sjefen din eller overordnede hvor prosjektet står i forhold til budsjettet.I møtet kan du diskutere mulige økninger eller reduksjoner til din tildelte budsjett og foreslår måter å redu...

Hvordan å lage et budsjett Manual

Hvordan å lage et budsjett Manual

kontanter bilde av Tom Oliveira fra Fotolia.com Lage et budsjett manual er en absolutt nødvendighet for detaljering hvordan selskapet vil styre sin økonomi.Budsjettet manual vil vise en potensiell utlåner hvordan du administrerer selskapet penger.Riktig skrevet budsjettbøkene fortelle h...

Mål av Credit Risk Management

Mål av Credit Risk Management

XiXinXing / XiXinXing / Getty Images Det er ikke uvanlig for en liten bedrift å både gjennomføre og følge reglene for en kreditt risikostyring.Målet er å sette og opprettholde en balanse mellom risiko og avkastning knyttet til å yte kreditt.En virksomhet som både utvider kreditt til sin...

Har lager utbytte Påvirke Opptjent egenkapital konto ?

Har lager utbytte Påvirke Opptjent egenkapital konto ?

penger, penger, penger bilde av easaab fra Fotolia.com Utbytte er aktiva utdelinger foretatt av et aksjeselskap til aksjonær eiere av aksjeselskap.Utbytte kan ta flere former: utbetalinger av kontanter, fordeling av ytterligere egenkapital aksjer, fordeling av virksomhetens eiendom elle...