Uhow.info

Landbruk Jobs

Hvilke typer oppdrett er oppvokst i Great Plains ?

Hvilke typer oppdrett er oppvokst i Great Plains ?

den store slettene bilde av Brenton W Cooper fra Fotolia.com The Great Plains i Nord-Amerika kjøre gjennom sentrum av USA.Denne enorme Grovfôr av bølgende åser strekker seg fra Canada til Texas og fra Nebraska til Idaho.Jordbruk, spesielt husdyrhold, ble en stor økonomisk aktivitet i Gr...

Gjeter Job Description

Gjeter Job Description

danske kuer bilde av jeancliclac fra Fotolia.com Selv om en gjeter kan være ansvarlig for eventuelle flokk med dyr, refererer begrepet vanligvis til noen som jobber med daglig vedlikehold, helse og avl av meieri ogkjøttfe.Han kan være ansvarlig for 100 eller flere kuer ad gangen.En dykt...

Liste over Karriere i Landbruk

Liste over Karriere i Landbruk

Landbruk innebærer kommersiell produksjon av plante- og dyreprodukter, inkludert frukt, grønnsaker, nøtter og honning, samt tømmer, biff, fjærfe, svinekjøtt og fisk.Mange jobber i dette feltet krever at du utfører de fysiske oppgaver som er nødvendige for å dyrke slike produkter.Landbruks ka...