Uhow.info

Forberedelse Til College

Hvordan analysere data i kvalitativ forskning

Hvordan analysere data i kvalitativ forskning

Jupiterimages / Photos.com / Getty Images Kvalitative forskningsmetoder er måter å undersøke et bestemt emne ved å identifisere, undersøke og tolke bestemte mønstre og temaer, vanligvis i skriftlige eller tekstlige former.Data blir ofte samles inn via spørreundersøkelser, intervjuer ell...

Gode ​​spørsmål å stille på et College Fair

Gode ​​spørsmål å stille på et College Fair

Feverpitched / iStock / Getty Images om college messer kan være en utmerket ressurs for potensielle studenter, kan de noen ganger føles overveldende.For å få mest ut av en høyskole rettferdig, bør besøkende kommer forberedt med en liste med konkrete spørsmål.College rekrutterere tendens...

Metoder for forskning Design

Metoder for forskning Design

Det er mange detaljer som er involvert i utformingen av et forskningsprosjekt.Forskningsdesign brukes til å undersøke et bestemt spørsmål eller hypotese.Hypotesen er en forutsigelse av hva forskeren forventer å finne og hjelper veilede forskeren i å velge hvilke typer metoder som brukes.Forske...

Forskjellen mellom en Thesis & en avhandling

Forskjellen mellom en Thesis & en avhandling

Jupiterimages / Banana / Getty Images Begrepene avhandling og avhandlingen brukes ofte om hverandre når de beskriver kurset krav for etterbehandling en graduate program.Selv om en avhandling og avhandlingen har lignende strukturer --- som for eksempel innføring, kropp, bibliografi, litt...