Uhow.info

Java Programming

Hvordan lage en proxy-server i Java

Hvordan lage en proxy-server i Java

Wikimedia Commons Proxy-servere gir funksjonen til å fungere som en videresending server mellom en klientdatamaskin og en annen server.Når en person eller en annen datamaskin gjør en anmodning fra den eksterne serveren, vil fullmakten datamaskin server videre både klientmaskinen forespø...

Java Amortisering Kalkulator Kode Hjelp

Java Amortisering Kalkulator Kode Hjelp

lastebil bilde av Berean fra Fotolia.com Et lån amortiseringsplan er en tabell som beskriver hvordan hver betaling på en amortizing lån er brukt mot hovedstol og renter.En amortiseringsplan kan skapes ved en amortisering kalkulator, vanligvis et program eller regneark laget for formålet...

Array Index Out of Bounds Exception i Java

Array Index Out of Bounds Exception i Java

Java-programmer bruker en rekke samling strukturer for lagring og prosessering av data.Matrisen er en av de vanligste lagrings objekter i Java-programmer.Når en oppstilling har data i den, kan Java-programmer behandle dataene ved å få tilgang enkeltelementer eller en løkke gjennom hele struktu...

Hva er multippel arv i Java ?

Hva er multippel arv i Java ?

Utviklere designet Java fra grunnen av for å fungere som en komplett objektorientert programmeringsspråk.På grunn av dette, konsepter integrert i objektorientert programmering blitt ganske viktig i enkle Java-funksjonalitet.Spesielt begrepene klasse arv (og de problemene som oppstår skjema kla...