Slik konverterer Boats å seile Strøm

Slik konverterer Boats å seile Strøm

Jupiterimages / Photos.com / Getty Images en båt som er konvertert til å seile makt vil aldri seile samt en båt som er designet for å seile, men seilene kan fremdeles legge litt ekstra kraft tilet human-drevet fartøy eller tilveiebringe en rimelig og grønt alternativ til en motor.For å ...