Uhow.info

økende Jasmine

Hvorfor Is My Lawn befengt med Crickets ?

Hvorfor Is My Lawn befengt med Crickets ?

Plener er utsatt for ikke bare patogene infeksjoner, men også skadedyrangrep eksempel fra sirisser kalt jordkreps.Skadedyr er de mest destruktive plenen insekter i den sørøstlige deler av USA og forårsake alvorlig skade på plener, sod gårder og golfbaner, siterer Daniel A. Potter i "Destruktiv...