Uhow.info

Gevinst Skatt

Hvis jeg selge mitt hus Hva er My Skatteplikt

Hvis jeg selge mitt hus Hva er My Skatteplikt

Tooga / Digital Vision / Getty Images Internal Revenue Service krever skattyterne å ta med på en selvangivelse mengden av gevinsten fra salget av en bolig.Men reglene om salg av en bolig som brukes av skattyter som hovedbolig gir potensielle skattefordeler til selgere.Skattytere som øns...