Hvordan Motstander Limit Current?

Hvordan Motstander Limit Current? (Distribuert under GNU Free Documentation License, kreditt Antilived) er

Resistance

  • A materialer evne til å motstå flyten av elektrisitet kalt sin motstand og en elektrisk komponent designet for å begrense strømmen erkalles en motstand.Ledere, eller materialer som kan lede en elektrisk ladning, har forskjellige nivåer av motstand på grunn av faktorer slik som molekylær sammensetning, tykkelsen til prøven som brukes og lengden av prøven brukes.

    En motstand skjer ofte i form av et kort stykke av ledende materiale, for eksempel en nikkel / krom-legering eller karbonmateriale, med en kort del av kabelen som strekker seg fra hver ende.En motstand er en to-terminal komponent, noe som betyr at det er forbundet med kretsen på to steder.Dette er reflektert i det faktum at en motstand er integrert med en elektrisk krets.Hvis bare en terminal var til stede, ville strømmen gjennom hele kretsen være upåvirket.

strøm og spenning

  • Den elektrisk strøm gjennom en leder kan beregnes ved å dele sin spe

    nning ved sin motstand.I lekmann vilkår, er elektrisk strøm et mål på hvor mange individuelle ladebærende partikler passerer gjennom lederen til enhver tid, og spenningen er den potensielle forskjellen i kostnad mellom to endene av en krets.Spenning, eller forskjellen i ladning mellom to punkter, er drivkraften bak den flyt av elektrisk strøm.Når en motstand er anbragt i en krets, er det et spenningsfall fra den ene side av motstanden til den andre.Ettersom spenningen er ansvarlig for flyten av elektrisk strøm, et spenningsfall resulterer i en reduksjon av strøm.Dette er den teoretiske bakgrunn på hvilken en motstand opererer.

Motstand Styrke

  • Jo bredere dirigent, jo flere elektroner kan passere gjennom den til enhver tid, og dermed lavere sin motstand.Jo lenger en leder, jo mer sannsynlig at et elektron vei blir blokkert av en ufullkommenhet i materialet, noe som resulterer i en høyere motstand.På molekylært nivå, motstand bestemmes av strukturen av et bestemt materiale er atom- og molekylstruktur, som i tilfelle av et krystallgitter for metallforbindelser.Feil i denne strukturen vil øke motstanden ved at elektronstrømningen vanskeligere.Under bruk en motstand vil varme opp betraktelig på grunn av spredning av elektrisitet.Et materiale temperatur kan dypt påvirke sin motstand, selv om den endres under drift.På samme måte kan den spenning som påtrykkes en motstand også påvirke dens motstand.Alle disse faktorene må tas i betraktning av ingeniører når du utformer en krets.