Viktigheten av sosiologiske teorier

Som en viktig del av samfunnet, familien er i omfanget av sosiologiske teorier. Comstock Images / Comstock / Getty Images

Sosiologi er studiet av samfunnet som helhet, visse elementer av samfunnet, som for eksempel familieenheten og religion, og utviklingen av sosiale strukturer.Sosiologer samle ulike data, som for eksempel demografisk statistikk eller personlige observasjoner, og fastsette generelle forklaringer på sosiale fenomener.Disse forklaringene er kalt sosiologiske teorier og er svært viktig både i samfunnsfag og i hverdagen.

Forstå Society

  • Akkurat som kjemi tester informasjon om sammensetningen av kjemiske elementer og fysikk forklarer hvordan magneter virker, sosiologiske teorier har en tydelig bidrag til menneskelig kunnskap.Sosiologer fokusere på hvordan et samfunn er strukturert, hvordan hvert enkelt individ fungerer som en del av helheten, hvordan samfunnet har endret seg over årene og spådommer om fremtidige endringer.Med andre ord, sosiologiske teorier hjelpe folk å forstå samfunnet og kunnskap om verden som det vokser.

Decision Making

  • Det er ikke mulig å ta beslutninger som berører et visst samfunn uten kjennskap til sin struktur, som feilberegnet beslutninger kan ha en alvorlig innvirkning på folks liv.Takling et problem, slik som høye kriminelle priser, overstadig drikking og sosial segregering, krever beslutningstakere til å vite hva problemet er og dens årsaker.Sosiologiske teorier gir et innblikk i slike spørsmål, noe som gjør det enklere og tryggere for tillitsvalgte for å finne løsninger på sosiale problemer.

Civic Kompetanse

  • Ifølge National Council for the Social Studies, det primære formålet med samfunnskunnskap er å fremme kommunal kompetanse.Dette betyr at gjennom samfunnsfag, elevene får lære å ta informerte og rasjonelle beslutninger på hver utgave, fra å delta i valg til å løse tvister med sine naboer.Sosiologiske teorier, som er en del av det sosiale studier pensum, hjelpe elevene til å forstå hvordan samfunnet fungerer og hvordan de kan være en nyttig del.

Bestemme gjensidig avhengige aspekter

  • Et element som karakteriserer samfunnet er gjensidig avhengighet.Enkeltpersoner eller organisasjoner kan ikke overleve uavhengig, mens selv tilsynelatende ulike konsepter, slik som religion og fremveksten av et økonomisk system, være kan nøye sammen, som Max Weber foreslått i "Den protestantiske etikk og Spirit of Capitalism".Ifølge professor Craig Calhoun, sosiologiske teorier er rammeverk som forklarer hvordan spesifikke aspekter av samfunnet er knyttet til større prosesser.

Resources

  • University of Missouri;Hva er sosiologisk teori ?;Robert O. Keel;18 januar 2011
  • Guide sosiologi: Viktigheten av sosiologi
  • "Den protestantiske etikk og Spirit of Capitalism";Max Weber;1 905